Skellefteå

Skellefteå

SPG kjøpte i 2022 en eiendom i Skellefteå kommune, mellom Skellefteå Sentrum og Northvolt. Det er i dag midlertidige boliger på eiendommen, og SPG driver reguleringsprosessen for å utvikle ca. 230 boliger.

Type

Hyresrätter

Antall boliger

230

Färdigställande

2027

Kontaktperson

Björn Alexanderson

bjorn.alexanderson@spg.se