Tangen – Drammen

Tangen - Drammen

SPG kjøpte i juni 2019 en eiendom i Drammen av Berg Investment AS, som eies av familien Berg. På tomten, som har vært i familiens eie siden 1930-tallet, har det vært drevet skipsverft og i nyere tid produksjon av kabeltrommeler.

Elva og fjorden har spilt en viktig rolle i Drammens utvikling. Historien skal bevares, men vi skal også fornye og gi Slippen en plass i fremtiden. På Slippen det bygges leiligheter for ulike grupper mennesker, og vår visjon er at dette skal bli en bydel hvor alle kan bo og trives.

Masterplan for området vil gi 6-700 nye leiligheter på den 45 mål store tomta på det gamle skipsverftområdet. Utbyggingsarbeidet er delt opp i fem faser, hvor i det i den første fasen vil bli bygd ca. 150 leiligheter, parkanlegg og en fjordpromenade som skal åpnes for allmennheten. Forventet salgsstart er i 2023, og forventet byggestart vil være i 2024.

Type boliger

Selveier

Antall boliger

ca. 600-700

Ferdigstillelse

2030

Arkitekt

Halvorsen & Reine AS

Kontaktperson