Vallerveien 146

Gjettum, Bærum

SPG kjøpte Vallerveien 146 fra Bærum kommune i januar 2020. Bærum kommune har i samarbeid med Husbanken, utviklet bokonseptet «Det gode nabolag». Konseptet legger til rette for sambruk på tvers av livssituasjoner og funksjonsnivå, noe som skal føre til høyere livskvalitet og mindre ensomhet hos beboerne. Prosjektet består av omsorgsboliger, leiligheter for førstegangsetablerere og familier som er øremerket startlån fra Husbanken. De resterende leilighetene i prosjektet vil bli solgt i det ordinære boligmarkedet.

Tomten er under detaljregulering.

Type boliger

Omsorgsboliger, borettslagsleiligheter

Antall boliger

65

Ferdigstillelse

2023

Arkitekt

TAG Arkitekter

Kontaktperson

Christer K. Holler

christer.holler@spg.no