Vallerveien 146 – Bærum

Vallerveien 146 - Bærum

Vallerveien er et pilotprosjekt innenfor sosial bærekraft og sosiale boformer. Her samarbeider vi med Bærum kommune og Husbanken om å skape «det gode nabolag» – et mangfoldig bomiljø hvor det tilrettelegges for en sosial tilhørighet og et fellesskap blant beboerne. Vi ønsker å skape et bomiljø hvor mennesker i ulike livsfaser og livssituasjoner integreres i et nabolag som et virkemiddel mot blant annet ensomhet.

I Vallerveien 146 utvikler vi omsorgsboliger, boliger for førstegangskjøpere og familieboliger for økonomisk vanskeligstilte familier, samt gode boliger som skal tilbys det åpne boligmarkedet.

 

SPG kjøpte Vallerveien 146 fra Bærum kommune i januar 2020. Tomten ble vedtatt detaljregulert i våren 2023.

 

Følg prosjektet på vallergrenda.no

Type boliger

Borettslagsleiligheter

Antall boliger

67

Fasiliteter:

Vallerstua (felles tunhus), felles hobbyrom, takterrasse og sosial nabolagsplattform

Ferdigstillelse

Høsten 2025

Arkitekt

TAG Arkitekter

Entreprenør

Bundebygg AS

Megler

Røisland og Co

Kontaktperson

Line Graff Nesse

line.graff.nesse@spg.no