Pågående prosjekt

Kungälv förskola

Vallerveien 146

Skölsta Förskola

Ultuna Förskola

Innovasjon

Ved å tenke nytt kan vi skape spennende investeringsmuligheter, noe som er en forutsetning for å kunne levere høyere avkastning enn gjennomsnittet.